Hissbesiktningar i Sverige AB
HSAB

Till bostadsrättsföreningar

Att besiktiga hissar, maskindrivna portar och andra förekommande lyftanordningar som finns i föreningen är lagstadgat och det skall göras av ett SWEDAC ackrediterat och oberoende besiktningsbolag i tredjepartsställning, som HSAB

Ett avtal med oss innebär att hissen blir besiktigad i god tid varje år

Kontakta oss för vidare information

Postadress: Box 5, 183 21 Täby | Besöksadress: Reprovägen 5, Täby | Tele: 08 - 732 01 35 Fax: 08 - 732 01 38 | E-mail: info@hissbesiktningar.se