Hissbesiktningar i Sverige AB
HSAB

Välkommen till Hissbesiktningar i Sverige AB, HSAB

Hissbesiktningar i Sverige står för:

• Säkerhet
• Kompetens
• Personlig service

Vi är ackrediterade av SWEDAC  att utföra besiktningar inom Boverkets område nr: 4600, till exempel hissar, portar, rulltrappor, skidliftar osv. Arbetsmiljöverkets område Saxliftar, tornkranar, traverser, mobilkranar mm.

 

Vi är även ackrediterade av SWEDAC i Finland att utföra besiktningar.

HSAB Finland:

www.hsab.fi

 

Postadress: Box 5, 183 21 Täby | Besöksadress: Reprovägen 5, Täby | Tele: 08 - 732 01 35 Fax: 08 - 732 01 38 | E-mail: info@hissbesiktningar.se