Våra tjänster

Vi hjälper er med besiktning av era hissar och andra lyftanordningar. Vi finns alltid ett samtal bort och har en kort väg från beställning av besiktning till leverans av protokoll och intyg.

Hiss

Vi besiktigar alla typer av hissar, bland annat vanliga hissar i bostadshus, varuhissar i industrilokaler och tillsynshissar i vindkraftverk. Hissar ska besiktigas varje eller vartannat år.

Rulltrappa

Rulltrappor och rullramper ska besiktigas en gång per år. Vi har flera kunder som vi hjälper med besiktning av rulltrappor och rullramper i centrum och publika miljöer.

Port och grind

Vi utför besiktning på allt från garageportar i bostadsrättföreningar till hangarportar på flygplatser. Vi besiktigar även ridåväggar i gymnastikhallar.

Arbetsplattform

Saxliftar och skyliftar ska också besiktigas, bland våra kunder har vi verkstäder, maskinuthyrningsföretag och lagermiljöer.

Fordonslyft

Billyftar ska besiktigas en gång per år. Vi hjälper många, både mindre och större bilverkstäder, med detta årligen och säkerställer en trygg arbetsmiljö.

Övrigt

Vi besiktigar många andra objekt, allt från lastbilskranar till telfrar och lingångar på teatrar. Tveka inte att fråga oss om det är något annat lyftobjekt du behöver få besiktigat.

Varför ska man besiktiga?

Hissar och andra motordrivna lyftanordningar ska besiktigas enligt bestämt intervall för att uppfylla myndigheternas krav. En besiktning handlar främst om brukarens säkerhet, en produkt som är besiktigad av ett ackrediterat besiktningsorgan är säker att använda.

Hur går en besiktning till?

Beställning

Besiktning utförs efter beställning eller löpande enligt avtal.

Besiktning

Vi sköter all kontakt med skötselföretag, som säkerställer tillgång till fastigheten samt bistår oss vid besiktningen.

Protokoll och intyg

Vi levererar protokoll och intyg till kund och skötselföretag. Leverans kan ske per mejl, post eller via vår kundportal.


Godkänd

Objektet får användas.


Godkänd med brister

Brister ska åtgärdas av skötselföretag.

Objektet får användas och kontrolleras vid nästa ordinarie besiktning.


Ej godkänd

Objektet får inte användas. Vi informerar tillsynsmyndighet.

Brister ska åtgärdas av skötselföretag.

Objektet måste ombesiktigas innan användning.